Consultvoorwaarden

Het consult kan alleen doorgaan als ik uiterlijk op de avond voorafgaande aan de afgesproken datum de intake van je terug heb ontvangen. Indien ik de betaling niet op tijd binnen heb, gaat je consult niet door. Deze kan dan verplaatst worden, echter wordt wel een toeslag berekend in verband met de verloren tijd. Door het consult aan te vragen ga je ook akkoord met het verwerken van de gegevens, zoals genoemd in de Privacy-verklaring.

  1. Ik kan je als gecertificeerd slaapcoach helpen op het gebied van slapen. Ik ben echter geen therapeut, arts, orthopedagoog of kinderpsycholoog. Ik verhelp geen ziektes of afwijkingen van welke aard dan ook. Raadpleeg dus altijd een arts als er medisch iets is dat opgelost mag worden. Spoed hoort daar ook thuis.
  2. Er is geen garantie op succes. Daarvoor spelen er te veel variabelen. Je betaalt voor het consult, waar daaruit komt en wat je daarmee wilt doen is aan jou. Uiteraard krijg je een prachtig ingericht slaapplan waar voldoende tijd in is gestoken volgens een goede en bewezen methode.
  3. Ik ben te allen tijde geoorloofd om een consult te weigeren, zonder opgaaf van redenen. Ook als er een datum is afgesproken en al is betaald. Uiteraard ontvang je in dat geval het volledige bedrag gewoon terug.
  4. Ik probeer altijd de afgesproken datum te respecteren. Maar heel soms lukt het niet, door onvoorziene omstandigheden die buiten mijn invloedssfeer liggen. Uiteraard bied ik je dan een alternatief of de mogelijkheid tot annuleren.
  5. Een eenmaal gereserveerd slaapconsult heeft een betalingsverplichting. Als er binnen 14 werkdagen geen betaling is ontvangen, vervalt de reservering. Een eenmaal betaald slaapconsult kan worden geannuleerd binnen 48 uur na de betaling. Na die periode is er geen restitutie mogelijk. Het verplaatsen van een slaapconsult is mogelijk tot 5 werkdagen voor de afgesproken datum van contact.